Tiráž

Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná november 23, 2023.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

STUBAU SR s.r.o. s.r.o.
Stará Vajnorská 4
831 04 Bratislava-Ružinov
Slovensko
E -mail: podpora@stubau.sk
Telefónne číslo: +421 948 520 052
IČ DPH: SK2023665072

Právny zástupca (zástupcovia) STUBAU SR s.r.o. s.r.o.:

Martin Ďuriška

1. Základný

1.1 Sme zaregistrovaní v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 86254/B pod licenciou alebo registračným číslom:

IČO 46944974

Sme ochotní alebo povinní zúčastniť sa postupov riešenia sporov pred spotrebiteľskou arbitrážnou radou.